Partenogeneza plagiatem?

Jak wcześniej wspominałem, kolega Fijałkowski był pszczelarzem turystą. Odwiedzał również słowackich pszczelarzy. W czasie jednej z dyskusji Słowacy zarzucili ks. Dzierżoniowi popełnienie plagiatu w kwestii dzieworództwa. Na dowód tegoż zarzutu pokazali artykuł, w którym Słowak ogłosił partenogenezę wcześniej niż ks. Dzierżon. Zbulwersowany powyższym kolego Fijałkowski niezwłocznie w drodze powrotnej udał się do ks. Mazaka (jeszcze w Świętowie Polskim), wyszukali wskazane czasopismo potwierdzające powyższy fakt. Ks. Mazak uznał, że nie podejmuje się zadania prostowania utrwalonego przekonania o odkryciu partenogenezy przez ks. Dzierżona „Aby nie powodować przewracania się w grobie Księcia Pszczół”.

Z bezpośredniej relacji kol. Fijałkowskiego z wyprawy na Słowację.

Nie natrafiłem dotychczas w publikacjach na wyjaśnienie powyższej kwestii.