I tak nic się nie zmieni

Z początkiem 1988r. otrzymałem z redakcji „Pszczelarstwa” propozycję opracowania recenzji rocznika 1987. Nie bez oporu wyraziłem zgodę, a to z powodu mojego krytycznego spojrzenia. Spotkanie z Radą Programową miało miejsce w siedzibie Redakcji w miesiącu marcu. Atmosfera spotkania nie była zbyt sympatyczna z dwu powodów:

  1. Recenzja większości uczestnikom spotkania nie przypadła do gustu, a zabrakło odwagi do wyrażenia swojego zdania wprost. Jedynie p. dr Wanda Ostrowska postawiła mi pytanie – najprawdopodobniej z racji bliskich kontaktów – na które odpowiedź był dla mnie trochę kłopotliwa. Niejako z opresji wybawił mnie p. prof. Leon Boruns objaśniając intencję recenzenta.
  2. Większość uczestników spotkania udawała się na posiedzenie Pszczelarskiego Towarzystwa Naukowego nie było więc czasu na rzeczową debatę.

Posiedzenie Rady Programowej podsumował przewodniczący – pan Stanisław Maryniak: recenzja rzeczowa, odmienna od dotychczasowych, oryginalna, ale Kolego – bez złudzeń – i tak nic się nie zmieni!