Polskie piśmiennictwo pszczelarskie

Od początku pszczelarzenia interesowałem się literaturą pszczelarską. Aktualnie wydawane pozycje nabywałem na bieżąco. Zafascynowała mnie przypadkowo pozyskana informacja o ciekawych zabudowach plastrów, np. ruiny zamku w Chęcinach, stąd poszukiwania starszych wydawnictw. Bakcyl chwycił.

Około 1960 r. nawiązałem kontakt z kolegą Henrykiem Fijałkowskim, a następnie w późniejszym czasie z kolegą Czesławem Jungiem. W miarę powiększania księgozbiorów zaczął kiełkować pomysł zmontowania alfabetycznego spisu polskiego piśmiennictwa pszczelarskiego dla ułatwienia porozumiewania się w celu zakupów czy wymiany. Realizacja pomysłu nastąpiła w 1987 r. dość niespodziewanie  i w pośpiechu z uwagi na odejście kolegi Junga z Kamiannej. O pośpiechu niech świadczy fakt, iż tytuł na okładce nie pokrywał się z tytułem w tekście (poz. 85) W bibliografii ujęto pozycje będące w zbiorach Autorów, jak i te o których posiadane informacje wydawały się wiarygodne, łącznie 1060 pozycji. Krytycznej oceny dokonał pan Leon Karłowicz (Pszczelarstwo 1989, nr 3) niezależnie od niedoskonałości pozycja okazał się przydaną dla kolekcjonerów.

Po kilkunastu latach, na własny użytek zmontowałem „Polskie piśmiennictwo pszczelarskie” Katalog 2000 obejmujący 1665 pozycji. Dwie minione dekady lat wyróżniły się mnogością wydawnictw, w szczególności broszur, o których ulotna pamięć zapomni, również aktualnie często nieznane ogółowi pszczelarzy. Stąd widzę potrzebę bieżącej i ciągłe dokumentacji. Drogą koleżeńskich kontaktów gromadziłem dane do aktualizacji katalogu. Najwięcej materiałów pozyskałem od kolegi Lucjana Czesława Kobędzy oraz od kolegi Rafała Śpiewaka.

Uznając działalność dziennikarską na rzecz pszczelarstwa, jak również rozległe kontakty z pszczelarzami pana Macieja Rysiewicza – w lutym 2005 r wyraziłem zgodę na publikację Katalogu na stronie internetowej Pszczelarskiej Oficyny Wydawniczej celem ciągłego uzupełnienia i ewentualnej weryfikacji danych.

Wraz zakupionym księgozbiorem w sierpniu 2005 roku kolega Walenty Pawłowski otrzymał zgromadzony materiał do uzupełnienia Katalogu w ilości około 300 pozycji i wydania tegoż.

„Polskie Piśmiennictwo Pszczelarskie” Katalog 2000, zgodnie z pierwotnym zamierzeniem ułatwienia Kolekcjonerom gromadzenia księgozbioru, nie jest jednoznacznie bibliografią.

Mimo upływu czasu p. Rysiewiczowi, jak również koledze Pawłowskiemu nie udało się coś więcej zdziałać. Mam sygnał, iż kolega Kobędza podejmuje trud wydania katalogu. Znając pracowitość i dociekliwość Kolegi – wierzę, że pomysł zrealizuje, niemniej najwięcej kłopotu sprawi zgromadzenie danych o publikacjach dwu ostatnich dziesięcioleci. Czesławie, wytrwaj!