Wybrane pozycje z literatury

 • Gałczyński B., Drzewa liściaste leśnie i alejowe. Nakładem Autora, Piaseczno 1928.
 • Hrynkiewicz-Sudnik J., Sękowski B, Wilczkiewicz M., Rozmnażanie drzew i krzewów liściastych. PWN, Warszawa 1987.
 • Jabłoński B., O potrzebie i możliwościach poprawy pożytków pszczelich. O. P. ISK, Puławy 2000.
 • Jaros P., Lipa. PWRiL, Warszawa 1952.
 • Kulesza W., Klucz do oznaczania drzew i krzewów. PWRiL, Warszawa 1955.
 • Łabanowski G., Soika G, Szkodniki ozdobnych drzew liściastych. PLATONPRESS, Kraków 2003.
 • Łebkowski J., Drzewa ozdobne liściaste. Wyd. Tow. Oświaty Rolniczej, Warszawa 1935.
 • Nasze drzewa leśne – monografie … Lipy T.15. Arkadia, Poznań 1991.
 • Orlikowski L., Wojdyła A., Choroby ozdobnych drzew liściastych. PLATONPRESS, Kraków 2003.
 • Seneta W., Dolatowski J. Dendrologia. PWN, Warszwa 2006.
 • Szalkiewicz K., Podręcznik do poznawania i hodowli roślin miododajnych. Nakłdaem Ksiegarni J. Zawadzkiego, Wilno 1925.
 • Szmit B. J., Lipy uprawiane w Polsce. Praca inżynierska. Warszawa 2008.