Czy elektroniczny miód?

Wertując roczniki „Pasieki” odświeżyłem sobie wiedzę o elektronicznej pasiece. (Jan Baczmański „Z wizytą w elektronicznej pasiece”, „Pasieka” nr 1/2009). Wczytuję się kilkakrotnie w tekst artykułu i mimo uznania dla osiągnięć Pszczelarza – kolegi Chmielarskiego, nie mogę się pozbyć niesmaku z przedstawionej relacji Autora artykułu. Czemu np. ma służyć rozważanie w czasopiśmie pszczelarskim zachowania „sołdatów” w czasie działań wojennych. Wojna, jaka by nie była, ma swoje prawa. Z przecieków z Iraku, czy Afganistanu dowiadujemy się o zachowaniu żołnierzy z cywilizowanych państw, tyle że usłyszymy przepraszamy – to była pomyłka.
Relacje, zawarte w artykule tyczące gospodarki pasiecznej, budzą wątpliwość co do wiedzy Autora w powyższej kwestii. Jak np. można utrzymać pasiekę liczącą 230 rodzin na jednym pasieczysku i osiągać dobre zbiory miodu? Wiadomo pszczelarzowi, iż jedna rodzina tylko na potrzeby własne potrzebuje około 90 kg miodu i 30 kg pyłku rocznie. Najlepsza okolica nie jest w stanie zapewnić takiej ilości surowca do wyprodukowania miodu na potrzeby własne – chyba, że występuje elektroniczna roślinność. Trudno uwierzyć, że dzięki dobremu wyposażeniu w sprzęt i elektronikę w tych warunkach w czasie miodobrania pompy napełniają kolejno 200 litrowe beczki.
Bzdurą jest informacja jakoby w komorze dekrystalizacyjnej w temp. 35° w ciągu jednej nocy miód w beczkach 200 litrowych z krupca przemienić w patokę, choć w przypadku elektronicznego miodu wszystko to jest możliwe.
W sumie artykuł ciekawy, ale i bez kosztownej elektroniki szereg rozwiązań stosowali pszczelarze z dobrym skutkiem.
Przykładem może być pasieka w dalekich Asunach, w której do karmienia jesiennego zastosowano zmodyfikowany hydrofor i rozprowadzone na pasieczysku rury.
Szkoda, że Redakcja zamieściła artykuł w dziale tyczącym gospodarki, bez komentarza wskazującego wyraźnie hobbystyczny charakter urządzeń. Czytelnik o mniejszym stażu pszczelarzenia może nabrać przeświadczenia jakoby dzięki elektronice można dowolnie powiększać pasiekę stacjonarną i osiągać wspaniałe wyniki.